Skip to content

Subjectieve beleving van de gezondheid

Het gedachtegoed achter het model van de Subjectieve Beleving van de Gezondheid (=hierna SBG) is ontwikkeld door Bloem & Stalpers¹ .
Het SBG model geeft antwoord op de vraag: wat is de situatie van de patiënt en wat betekent dat voor de interventies die ik als zorgprofessional inzet?

Op basis van het SBG model wordt een patiëntsegmentatie ontwikkeld, waarmee de zorgprofessional makkelijk en snel de passende interventie(s) kan inzetten. Om zinvol te kunnen bepalen welke interventie voor welk individu het meest geëigend is, dient de gezondheidsbeleving van het individu centraal te staat. Hoe wordt gezondheidsbeleving dan gedefinieerd?

Bloem & Stalpers omschrijven het als volgt:
de beleving van het geestelijk en lichamelijk functioneren om het leven te leiden dat je wilt leiden binnen de grenzen van je mogelijkheden
(Bloem & Stalpers 2012).

Bij het meetbaar maken en visualiseren van de gezondheidsbeleving, maken zij gebruik van een ladder. Met behulp van een 6-tal vragen wordt duidelijk hoe de patiënt/cliënt de gezondheidsbeleving beleeft.

Centrale begrippen in de gezondheidsbeleving zijn:

  • Acceptatie: in hoeverre accepteert een persoon de aandoening/ziekte
  • Controle: in hoeverre heeft een persoon het idee controle te hebben over zijn/haar aandoening

Op basis van deze 2 psychologische factoren kunnen 4 kwadranten onderscheiden worden met daaraan gekoppeld relevante gezondheidsinterventies¹:

Meer weten? Klik hier voor het artikel van Bloem & Stalpers

¹(Bloem, J.G. & Stalpers, J. (2016). Gezondheidsbeleving en zorg op maat. Gerõn, 3, 20-24).

CureConcern optimaliseert persoonsgerichte zorg

Subjectieve beleving van de gezondheid