Skip to content

Wat is Disc?

Het DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Elk mens is hierin uniek door zijn eigen psychologische kenmerken. Kenmerken die er voor zorgen dat je je in de ene omgeving of werksfeer beter en in een andere misschien minder op je gemak voelt. Voorkeuren die er ook voor zorgen dat je met de ene persoon beter kunt communiceren dan met de andere. Een DISC-analyse maakt je duidelijk welke kenmerken jij hebt en hoe je de voorkeuren van de ander beter kunt herkennen.

Meer dan zestig miljoen mensen over de hele wereld hebben de op grondig onderzoek gebaseerde DISC – analyse gebruikt om meer zelfinzicht te krijgen, effectiever om te gaan met conflicten en verschillen tussen mensen te leren waarderen.

DE UITGANGSPUNTEN VAN DISC:

  • Ieder mens is uniek en geeft, al naar gelang de situatie en omgeving, de voorkeur aan een eigen bepaalde gedragsstijl.
  • Wanneer je je favoriete gedragsstijl kunt gebruiken, voel je je het meest op je gemak.
  • Werk je met anderen – zorgverleners of patiënten –  samen, dan is het belangrijk dat je je ervan bewust bent dat we allemaal verschillend zijn.
  • Je aan het gedrag van een ander aanpassen, is geen natuurlijke vaardigheid, maar wel aan te leren.
  • Wanneer je op een juiste wijze tegemoet komt aan de behoeften van je patiënten, collega’s, medewerkers, partner en kinderen zonder daarbij je eigen belangen te vergeten, verbetert dit je sociale betrekkingen, de werksfeer, de sfeer in het gezin en je gemeenschappelijke prestaties.

CureConcern optimaliseert persoonsgerichte zorg

DISC