Skip to content
Aanmelden

Patient journey mapping

Wat is een Patient Journey?
Het optimaliseren van zorgprocessen vanuit het perspectief van de patiënt.

Een positieve beleving van de zorg door de patiënt of cliënt is heel belangrijk. Het beïnvloedt de mogelijkheden voor het omgaan met de ziekte, zelfregie, samen beslissen (shared decision making) en daarmee de beleving van gezondheid en de ziekte zelf.

Het bewust op zoek gaan naar optimalisering van de beleving van de patiënt in de zorgwereld biedt inzichten die een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van zorgprocessen in de organisatie.

Patient Journey Mapping is een methode om als zorgverlener vanuit de blik van de patiënt te leren kijken naar de inrichting van de zorgverlening en de beleving van de patiënt van die zorgverlening. Met deze inzichten kunnen zorgorganisaties hun zorgverlening beter laten aansluiten op wat de patiënt nodig heeft. Soms zijn kleine veranderingen voldoende om een groot verschil in de beleving van de zorg te maken.

De focus in de Patient Journey ligt altijd op een specifiek, concreet en relevant domein in de zorgsector, bv de prostaatkankerpatiënt. Door middel van Patient Journey Mapping komt de patiënt en zijn/haar beleving van de zorg echt centraal te staan.

Doel

Aan het einde van deze training ben je in staat om zelf de Patient Journey vorm te geven voor jouw instelling en de patiëntbeleving te koppelen aan de eigen processen en bevindingen om te zetten naar concrete verbeteracties.

Werkwijze

Ter voorbereiding op de training maakt iedereen individueel een huiswerkopdracht.

Tijdens de training bekijken we de hoogte- en dieptepunten in de emotiecurve van de patiënt gedurende het ziekteproces en het proces dat doorlopen wordt door de patiënt in de zorgverlening. We inventariseren hoe organisatie- en/of afdeling overstijgende zorgprocessen hier invloed op hebben, maar ook het contact met de familie, vrienden en online informatiebronnen.

Programma

In de training ga je na een theoretische inleiding aan de slag met een klinische relevante, praktische case. Zo maak je al doende kennis met de elementen van een Patient Journey en met de kansen die deze methode oplevert.

Gedurende de training komen de volgende onderwerpen aan bod

  • Wat is een Patient Journey?
  • Wat is het belang van een verbetering van de patiëntbeleving in de zorg
  • Wat is de relatie tussen een Patient Journey en organisatieprocessen
  • Hoe kan een infographic van een patient journey ontwikkeld worden?
  • Wat is nodig voor het analyseren, vormgeven en managen van een Patient Journey?
  • Hoe ga je een Patient Journey toepassen binnen jouw organisatie?

De training bestaat uit 2 x 3 uur. De uren kunnen verdeeld worden over 2 dagdelen of – als dat wenselijk is – op 1 dag uitgevoerd worden.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor elke zorgverlener die vanuit het perspectief van de patiënt zorgverlening wil bieden en de kwaliteit van zorg voor de patiënt wil optimaliseren.

De training kan incompany aangeboden worden en aangepast worden aan de specifieke wensen van een organisatie.

Maximaal 12 deelnemers per groep.

Kosten

Voor twee dagdelen € 350,– per persoon.
Indien gewenst kan accreditatie aangevraagd worden.

CureConcern optimaliseert persoonsgerichte zorg

Patient journey mapping