Skip to content

Waarom CureConcern?

Digitalisering heeft in de zorgwereld een grote vlucht genomen. Zorgtechnologie is een onlosmakelijk onderdeel geworden van de hedendaagse zorg.

De behoefte aan mensgerichte zorg met het accent op preventie van ziekte zien we eveneens toenemen. Gezondheid wordt niet meer uitsluitend vanuit bio-medisch perspectief bekeken. Levensstijl en de persoonlijke beleving van gezondheid van mensen krijgen meer aandacht in het denken over gezondheid. Het belang van de impact van persoonlijk contact tussen zorgverlener en patiënt/cliënt heeft daarmee de afgelopen jaren aan belang gewonnen.

Hoe?  

Inzicht in persoonlijk gedrag en gedrag van de ander kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van communicatie. Als (para) medicus en verpleegkundige is goede communicatie met zowel collega’s als patiënten de sleutel voor effectieve en mensgerichte zorg. Optimale communicatie verbetert de persoonlijke, intermenselijke contacten.

Wat?

CureConcern biedt interactieve trainingen en workshops, gericht op duurzame optimalisering van persoonsgerichte zorg.
Al onze trainingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk gebaseerde theorieën (DISC, Subjectieve Beleving van de Gezondheid, Motivational Interviewing) en actuele ontwikkelingen in de zorg.
Voeding voor de trainingen is ontstaan uit jarenlange onderzoekservaring in de healthcare branche, uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en jarenlange managers-ervaring.

CureConcern optimaliseert persoonsgerichte zorg

Welkom