Skip to content

Privacy voorwaarden

CureConcern verwerkt gegevens van afnemers van trainingen, diensten of producten bij CureConcern. Jij bent dan ook van grote waarde voor ons. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van jouw gegevens, in het bijzonder van je persoonsgegevens, is voor CureConcern dan ook van groot belang.

In dit privacy statement leggen wij o.a. uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Wij verwerken jouw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die door CureConcern worden verwerkt:


CureConcern verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruikmaakt van de diensten van CureConcern. We verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en door ze aan ons te verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor onderstaande doeleinden. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door CureConcern worden verwerkt.

Bij een informatie aanvraag via onze website of telefonisch worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • e-mailadres
 • voor- en achternaam
 • bedrijfsnaam

Bij inschrijving voor een training, coaching of adviestraject van CureConcern (via onze website), worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • bedrijfsgegevens evt. BTW nummer en BIG registratienummer;
 • het land;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • functie;

Voor het gebruikmaken van de assessments van CureConcen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 7 november 2018

De financiële instelling waar je betaling voor CureConcern door verwerkt wordt is de Rabobank. Op hun site kun je zien hoe ze omgaan met jouw persoonsgegevens die zij verzameld hebben i.v.m. je betaling.

Als je gebruikmaakt van de website(s) van CureConcern worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • locatiegegevens;
 • gegevens over jouw activiteiten op de website(s);
 • je IP-adres;
 • je internetbrowser en apparaat type.

Verwerkt CureConcern bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens van minderjarigen?

De dienstverlening van CureConcern is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. CureConcern vraagt je dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder hebben we op geen enkele wijze de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. CureConcern kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raden we ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door CureConcern worden verwerkt.

Mocht je toch overtuigd zijn dat CureConcern onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan vragen we je contact op te nemen via info@cureconcern of +31 611927135.

Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

CureConcern verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Jouw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

 • om je informatie toe te kunnen zenden n.a.v. jouw interesse in de trainingen, diensten en producten van CureConcern;
 • om je in te kunnen schrijven voor een training, coaching of adviestraject van CureConcern
 • voor het toesturen van facturen;
 • voor het toesturen van de link om een assessment te kunnen maken;
 • voor het toesturen van de rapportage van het assessment;
 • voor het versturen van trainings-, coachings- en adviestrajectinformatie;
 • voor het versturen van evaluatieformulieren;
 • teneinde vast te stellen dat CureConcern daadwerkelijk contact met je heeft gehad bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie.

Hoe lang bewaart CureConcern jouw persoonsgegevens?

CureConcern bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de dienstverlening. Zie ook punt 7.

Deelt CureConcern jouw persoonsgegevens met derden?
CureConcern deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening of op grond van wettelijke verplichtingen. Er is een samenwerking met DISC Factor B.V. in Veenendaal omdat zij de licentiehouder zijn van alle assessments die wij aanbieden. DISC Factor B.V. heeft alle nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan de AVG wet om zo te kunnen waarborgen dat jouw gegevens veilig verwerkt worden. Op hun site kun je zien hoe ze omgaan met jouw persoonsgegevens die zij verzameld hebben i.v.m. je online assessment.

Hoe analyseert CureConcern jouw websitebezoek?
CureConcern maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van CureConcern wordt opgeslagen in de browser van je apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. CureConcern gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden waardoor CureConcern in staat is de website(s) te optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan de website word je geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken. Afmelden voor cookies

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser verwijderen.

Jouw rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die CureConcern van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij CureConcern deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@cureconcern.nl Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk op jouw verzoek gereageerd worden. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor CureConcern van groot belang. CureConcern neemt dan ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan. Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of denkt dat misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door CureConcern wordt gewaarborgd, neem dan contact op met CureConcern via info@cureconcern.nl of +31 611927135.

Wijzigingen van deze Privacy Verklaring

Het kan zijn dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds de meest actuele versie.