Teamcoaching

Trainingen

Neem contact op

Waarom?

Het creëren van samenwerking en onderlinge synergie is in elk team, vakgroep of maatschap een uitdaging. Soms sluiten persoonlijke belangen, normen en waarden niet vanzelfsprekend of optimaal op elkaar aan. Soms zitten mensen in elkaars allergiezone. Het benutten en versterken van elkaars kwaliteiten wordt hierdoor achterwege gelaten.

Binnen een team ontstaan patronen die in de dagelijkse gang van zaken niet altijd zichtbaar of bespreekbaar zijn. Binnen een teamcoaching en intervisie traject worden deze zaken bespreekbaar gemaakt. Hierbij kijken we naar de persoonlijke behoeftes binnen het team, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en synergie. Tijdens de teamcoaching zorgen we dat zaken die onbesproken zijn bespreekbaar worden gemaakt, dat de communicatie binnen het team helder en transparant verloopt, maar ook dat de verwachtingen duidelijk worden afgestemd.

Iets voor jou?

Management teams, teams, maatschap, vakgroep, afdelingen die worden samengebracht, startende teams in een gezondheidscentrum.

Enkele thema’s

  • Het versterken van de onderlinge samenwerking en synergie binnen het team.
  • Als eenheid naar buiten functioneren door eenduidige profilering.
  • Besluitvormingsprocessen verbeteren binnen een team.
  • Het in kaart brengen van de individuele talenten en het optimaal benutten van elkaars kwaliteiten.

Werkwijze

Het aantal sessies, onze aanpak en werkwijze bepalen wij graag in een oriënterend gesprek. Aan de hand van dit gesprek stellen wij een plan van aanpak en investeringsoverzicht op.

Over je coach

Onze coaches zijn ervaren en inspirerende gesprekspartners. Een CureConcern coach beschikt over een flinke dosis kennis en ervaring in de gezondheidszorg en heeft een HBO/WO opleiding genoten, aangevuld met de nodige specifieke opleidingen. Allen gebruiken DISC (link) als leidraad in de coaching sessies.

Meer weten? Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende offerte via info@cureconcern.nl.

Zorgen is mensenwerk.

Je communicatie op een prettige manier versterken.

Ontdek hoe Wij helpen zorgprofessionals in het verbeteren van hun communicatie.

© CureConcern 2019 - Alle rechten voorbehouden.