Motivational Interviewing

CureConcern

Onze trainingen

Naast DISC maakt CureConcern gebruik van de principes van Motivational Interviewing

‘Motivational Interviewing is een op samenwerking gebaseerde methodiek, die cliëntgericht is en gekarakteriseerd wordt door een bewust doelgerichte stijl van communicatie, teneinde intrinsieke motivatie tot verandering te ontlokken en versterken’ (Miller, Rollnick 2009).

Gespreksvoering is een belangrijk onderdeel van je werk. In de gesprekken is gedragsverandering van je patiënt vaak onderwerp van gesprek, denk aan therapieverandering, therapietrouw of lifestyleverandering. Het is van belang dat je als zorgverlener weet hoe je hier door middel van gespreksvoering op in kunt spelen.

Hoe kan een gedragsverandering bij de patiënt gerealiseerd worden?

Gedragsverandering is over het algemeen een langzaam en moeizaam proces. Cognitieve veranderingen als gevolg van de ziekte kunnen het gesprek bemoeilijken. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de cliënt belemmeren.

Motivational Interviewing helpt de zorgverlener om meer grip op het proces te krijgen en gaat uit van de motivatie van de persoon zelf als basis voor gedragsverandering. Door middel van MI ga je als zorgverlener doelgericht in gesprek om de persoonlijke  motivatie en bereidheid tot verandering van de patiënt te versterken.

Door Motivational Interviewing krijgt de zorgverlener inzicht in gedragsverandering en leert gesprekstechnieken met als doel gedragsverandering te bewerkstelligen..

De wijze van communicatie tussen professional en patiënt ontwikkelt zich meer en meer in de richting van samenwerking. MI gaat bij de manier van begeleiding en communicatie uit van een samenwerking tussen zorgverlener en patiënt.

CureConcern heeft de principes van MI gecombineerd met DISC in de training ‘Motiveren doe je zo!

Zorgen is mensenwerk.

Je communicatie op een prettige manier versterken.

Ontdek hoe Wij helpen zorgprofessionals in het verbeteren van hun communicatie.

© CureConcern 2019 - Alle rechten voorbehouden.