Partners

Maak kennis

Inge Morssinkhof

Partner en trainer

De basis voor trainen is gelegd in de periode dat ik mijn studie orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen heb afgerond.  Slecht nieuws gesprekken, acceptatieproblematiek en gedragsverandering zijn onderwerpen die toen en nu – op een andere manier – nog steeds actueel zijn in de gezondheidszorg.

Vervolgens ben ik jaren actief geweest op het snijvlak van mensen, marketing  en onderzoek.  In de loop van de jaren heeft het onderzoek zich toegespitst op psychografisch behoefte- en belevingsonderzoek in de gezondheidszorg.

Na ruim 10 jaar actief te zijn geweest in samhealth is de focus verschoven van marktonderzoek in de gezondheidszorg naar de beleving van de communicatie van de zorg door patiënten en zorgprofessionals.

Binnen samhealth ontstond meer en meer vraag naar communicatietrainingen. Aanleiding om in CureConcern specifiek op de gezondheidszorg gerichte communicatietrainingen verder te ontwikkelen.

De vele gesprekken met zorgprofessionals en patiënten zijn een belangrijke voedingsbodem geweest voor het ontwikkelen en realiseren van communicatietrainingen.

Mijn kracht ligt in het, samen met anderen, zoeken naar creatieve oplossingen voor communicatievraagstukken. Kernwoorden die bij mij passen zijn menselijk, creatief, intuïtief, beschouwend,  conceptueel en analytisch.

Jan Smelik

Binnen het domein van de gezondheidszorg ontstaan nieuwe coalities, waarbij niet langer concurrentie als leidend principe geldt, maar samenwerking op lokaal of regionaal niveau. Jan Smelik heeft 30 jaar ervaring als adviseur en brengt verbindingen tot stand tussen partijen in de zorg. Hij heeft een groot netwerk, zowel in de curatieve zorg als in de ouderenzorg, zowel op landelijk als op lokaal niveau.

Jan is met name actief in het verbinden van formele met informele zorg. Hij is zelf medeoprichter van de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt, een van de koplopers als het gaat om burgerparticipatie in de zorg. Ook stond hij aan de wieg van het landelijk netwerk van burgerinitiatieven in het sociale domein, Nederland Zorgt Voor Elkaar. Hij adviseert diverse partijen in dit snel groeiende werkveld, zoals het Ministerie van VWS en de gemeente Den Haag.

Zorgen is mensenwerk.

Je communicatie op een prettige manier versterken.

Ontdek hoe Wij helpen zorgprofessionals in het verbeteren van hun communicatie.

© CureConcern 2018 - Alle rechten voorbehouden.